تبلیغات
0 دریافت کد خداحافظی

دریافت کد خداحافظی

استودیو بهنمای پخش StudioBNP - استودیو چیست و استودیو بهنمای پخش چه می کند؟ ابزار پرش به بالا

استودیو چیست و استودیو بهنمای پخش چه می کند؟

    در گذشته ، برای تولید یک فیلم و تدوین آن ، فضای زیادی برای کار کردن نیاز بود و حداقل فضای یک اتاق بسته را نیاز داشت و فیلم ها در نگاتیو ها ضبط می شدند ، بنابراین تدوین ، کار بسیار سختی بود


     به آن مکان ها استودیو گفته می شود. البته امروزه تدوین فیلم را می توان در یک رایانه (با گرافیک بالا ) به صورت حرفه ای انجام داد بنابراین استودیویی به آن معنا ، امروزه وجود ندارد ، به جزء ، استودیو آی مکس (IMAX) ، آی مکس به سینمای 3 بعدی با کیفیت بسیار بالا گفته می شود و استودیو آی مکس ، کارش این است که نگاتیو های آی مکس (که بسیار بزرگتر از نگاتیو های معمولی است) را به فیلم های دیجیتالی تبدیل کند. اشتباه نکنید استودیو ی ما یعنی استودیو بهنمای پخش اتاق بسته ای برای تدوین نگاتیو نیست بلکه در وهله ی اول ، استودیو ی ما یک تدوین گر فیلم است و همچنین در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و نرم افزار نیز کار میکند ،